*لطفا این صفحه , قبل از تماس حتما به صورت کامل خوانده شود چرا که در صورت عدم توجه به قوانین و سفارش تبلیغ , عواقب آن برعهده ی مشتری خواهد بود .

توضیحات در رابطه با تبلیغات در سایت :

* تبلیغات پاپ آپ قبول نمیشود . تماس گرفته نشود !

* میانگین بازدید از سایت آی پی 1500 الی 3000 هزار  به صورت روزانه می باشد .

* بعد از برسی درخواست نمایش تبلیغ پاسخ آن به ایمیل شما فرستاده میشود، پس در هنگام ثبت درخواست در ایمیل وآدرس سایت خود را بنویسد.

نام پنلاندازه بنرمکانقیمت نمایش
A1     90*970     مشاهده   15 هزار تومن - 1 ماه
B1      90*696     مشاهده   موجودنیست
B2       250*300      ماشاهده     10 هزار تومن - 1 ماه

آمار    تاریخ 10 مهر سال 1395 - گزارش آمار از سایت بلاگ اسکای

* در صورت واریز هزینه ی تبلیغات امکان بازگشت مبلغ  نمی باشد لذا در صورت اطمینان از تبلیغ برای همکاری تماس بگیرید .

فرستادن درخواست تبلیغ