تصمیمی که ممکن است سایر لیگ‌ها را هم تحت تاثیر قرار دهد.   باشگاه‌های لیگ برتری در تصمیمی واحد، به بسته شدن پنجره نقل و انتقالات (فقط برای خرید بازیکنان) پیش از شروع فصل رای دادند.

به گزارش گاردین، مدیران باشگاه‌های لیگ برتر انگلستان تصمیم گرفتند زمان بسته شدن پنجره نقل و انتقالاتی این لیگ را تغییر دهند. بنابراین از این پس پنجره نقل و انتقالات لیگ برتر انگلستان ساعت 17:00 آخرین پنج‌شنبه پیش از شروع لیگ به وقت محلی بسته خواهد شد. با این تصمیم، باشگاه‌ها باید تا پیش از شروع لیگ بازیکنان خود را خریداری کنند و پس از آن نمی‌توانند بازیکنی را به تیم خود اضافه کنند. اما فروش بازیکنان به سایر تیم‌های سایر لیگ‌ها طبق روال تا 31 آگوست ادامه خواهد داشت.

طرفداری