با بسته شدن پنجره نقل و انتقالات انگلستان و فرانسه و با توجه به بسته شدن پنجره ایتالیا و آلمان در ساعت‌های قبل، حالا اکثر باشگاه‌ها دیگر نمی‌توانند بازیکن بخرند و چشم همه به اسپانیا خواهد بود.   جایی که نگاه‌ها به سوی بارسلونا خواهد بود. باشگاهی که قویاً شرایط محرز و کوتینیو را دنبال می‌کند و فردا شاید یک یا هر دو بازیکن را به خدمت بگیرد.

با این‌حال تیم‌هایی که با بازیکنان درحال مذاکره و انجام کارهای اداری هستند، می‌توانند تا یک ساعت دیگر کارهای خود را به پایان برسانند.

طرفداری