درینک واتر درخواست خروج از لسترسیتی را داده و هنوز احتمال حضورش در چلسی وجود دارد.   
 لسترسیتی به جذب آدرین سیلوا از اسپورتینگ لیسبون نزدیک است و این انتقال می تواند باعث شود دنی درینک واتر نیز به چلسی بپیوندد. قیمت سیلوا حدود 22 میلیون پوند تخمین زده می شود و اسپورتینگ برای حل کردن مسائل اقتصادی اش، نیاز دارد تا او را به فروش برساند. بدین ترتیب لسترسیتی آماده است تا این انتقال را انجام دهد. 

به گزارش میرر، این انتقال می تواند باعث شود درینک واتر نیز به چلسی بپیوندد اما لازم است تا دو باشگاه بر سر رقم انتقال، به توافق برسند. درینک واتر درخواست خروج داده اما هنوز بین رقم پیشنهادی و درخواستی، برای این انتقال، اختلاف وجود دارد. رسانه های انگلیسی معتقدند پیشنهاد چلسی 23 میلیون پونده بوده اما روباه ها 30 میلیون پوند می خواهند. 

طرفداری