لویک رمی مهاجم فرانسوی چلسی، فوتبالش را در اسپانیا پیگیری خواهد کرد.  
 لویک رمی مهاجم چلسی که فصل گذشته را به صورت قرضی در کریستال پالاس سپری کرد، راهی لاس پالماس خواهد شد.

به گزارش Cope Gran Canaria، باشگاه لاس پالماس با لویک رمی بر سر امضای قراردادی دو ساله به توافق رسید. این مهاجم 30 ساله برای نهایی کردن قراردادش امروز راهی اسپانیا می شود.

طرفداری