سرنوشت مهاجم تنومند اسپانیایی سوانزی در هاله ای از ابهام است.  
فرناندو یورنته، مهاجم 32 ساله اسپانیایی سوانزی از اهداف چلسی برای تقویت خط حمله بود اما به نظر می رسد که تاتنهام در راه جذب وی، در حال سبقت گرفتن از آبی هاست.

به گزارش مت لاو، تاتنهام برای هایجک کردن یورنته از چلسی، پیشنهادی قابل توجه را به سوانزی ارائه داده است و روز پر تنشی میان دو باشگاه لندنی را شاهد خواهیم بود. سوانزی برای فروش یورنته 16 میلیون پوند می خواهد اما ممکن است در اثر رقابت تاتنهام و چلسی، قیمت این مهاجم گلزن افزایش یابد.

طرفداری