آبی‌های لندن، برادر ستاره تیم‌شان را خریده اند.  
برادر ادن هازارد، کیلیان هازارد از تیم اویپشت مجارستان به چلسی پیوست.

به گزارش توییتر رسمی باشگاه چلسی، هازارد طی 2 سال بازی برای تیم مجار، 42 بار به زمین رفت. او 22 سال دارد و هافبک هجومی است.

طرفداری