هافبک شیرهای لندن به طور قرضی این تیم را ترک کرد.  
ژرمی بوگا هافبک 20 سالۀ چلسی به طور قرضی و با قراردادی یک ساله به بیرمنگام پیوست.

به گزارش توییتر رسمی باشگاه بیرمنگام، قبل از این انتقال، بوگا قرارداد خود را به مدت سه سال تمدید کرد.

طرفداری