اسامی برندگان مسابقه پیش بینی بازی
چلسی 2 - 3 برنلی
1- پیش بینی درست موجود نیست